Skip to content

Buurtbouwer

Buurtbouwer

71818346_945819339098402_4597124644774871040_o

Sociale, creatieve en duurzame  activiteiten ondernemen met de buurt. Samen met buurtbewoners op zoek naar wat aansluit bij de omgeving, welke uitdaging er zijn en ondersteun bij het ‘buurtondernemen’. Waarbij een voorwaarden voor een buurtonderneming zijn:

Dat er binnen de buurtonderneming ruimte is om elkaar als buurtbewoner te leren kennen, dat iedere buurtbewoner mee mag doen en dat het zorg draagt voor de buurt.

Dit vraagt dan ook veel van buurtbewoners om te gaan organiseren. Door hierin actief te ondersteunen, zorgen dat er faciliteiten en middelen ter beschikking staan wordt de stap naar het buurtondernemen kleiner.

Zo gaan buurtbewoners aan de slag met buurt ergernissen en worden deze problemen juist kans en mogelijkheden voor de buurt en ook voor buurtbewoners zelf.

Hieronder ziet u initiatieven waar ik als buurtondernemer een bijdrage aan heb mogen leveren:

Sociale, creatieve en duurzame  activiteiten ondernemen met de buurt. Samen met buurtbewoners opzoek naar wat aansluit bij de omgeving, welke uitdaging er zijn en ondersteun bij het ‘buurtondernemen’. Waarbij  voorwaarden voor een buurtonderneming zijn:

Dat er binnen de buurtonderneming ruimte is om elkaar als buurtbewoner te leren kennen, dat iedere buurtbewoner mee mag doen en dat het zorg draagt voor de buurt.

Dit vraagt dan ook veel van buurtbewoners om te gaan organiseren. Door hierin actief te ondersteunen, zorgen dat er faciliteiten en middelen ter beschikking staan wordt de stap naar het buurtondernemen kleiner.

Zo gaan buurtbewoners aan de slag met buurt ergernissen en worden deze problemen juist kans en mogelijkheden voor de buurt en ook voor buurtbewoners zelf.

Hieronder ziet u initiatieven waar ik als buurtondernemer een bijdrage aan heb mogen leveren:

71818346_945819339098402_4597124644774871040_o

Te Gast, te Gestel

Te Gast, te Gestel

In opdracht van Stichting Transfarmers werkte ik met een multidisciplinair team in samenwerking met de buurt en buurtorganisaties. Ik begeleide vanaf 2016 (ex-)gedetineerden op een creatieve en ludieke manier om hun sociale talenten te onderzoeken. Hoe kunnen zij een goede buurman of buurvrouw worden?
Hans Claase, Begeleider Exodus Den Bosch:
“Albert werkt vanuit passie en met een groen hart.”
wij-nodigen-u-uit.JPGklein

De ideale buurman

De ideale buurman

Ontwikkeling en uitvoering community-art project in samenwerking met Stichting MIK. De opdracht was invulling te geven aan het buurthuis: Wijkplein Gestel. Een oude, leegstaande basisschool die in gebruik genomen was als buurthuis. Onderzoeksvragen: Wat is de mooiste plek van Gestel en hoe zit dit eruit? Hoe kunnen we de verbinding in de wijk verder verankeren op deze plek? Tijdens het project zijn de eerste stappen gezet naar de invulling van het schoolplein. Moestuin bakken en banken van restmateriaal, een wijkgedicht en het woord van de wijk “RUST” levensgroot uitgevoerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Sophie Gruiters (Sophie’s LAP), Anton Klein, Susanne Dumoulin (MIK), Annet Nooijen (AnnetWerk), Albert van der Most (CultuurTeelt)
en deze dan

 

De Graafse Akker

 

De Graafse Akker

In 2012 “De Graafse Akker” opgericht. Dit is een openluchtbuurthuis midden in de Graafsewijk in ’s-Hertogenbosch. Buurtbewoners kunnen hier hun eigen groentes verbouwen. Voor dat stichting Transfarmers beschikking kreeg over het terrein, lag het vijftien jaar braak. Ik heb hiervoor een projectplan ontwikkeld, fondsen geworven, vrijwilligers en buurtbewoners aangetrokken en begeleid bij het werken op de akker. Ben op zoek gegaan naar hoe de wijkredzaamheid kunnen vergroten en buurtbewoners in hun kracht kunnen zetten om zelf iets te organiseren op De Graafse Akker. De buurt stimuleren om van onderaf zelfstandig De Graafse Akker te ontwikkelen.

Waarbij de buurt sinds 2022 na 10 jaar buurtontwikkelen en ondernemerschap met een succesvolle buurtcrowdfunding de grond in eigenaarschap is en ik hier nog altijd samen met de buurt dit openluchtbuurthuis en buurtonderneming mag ondersteunen en mee-organiseren.

 

Jan Wijers Makker van de Graafse Akker

“Albert was de eerste die mij hier wegwijs maakte. Hij leerde mij een aantal basisprincipes van de alternatieve landbouw kennen. Wat ik vooral van Albert heb geleerd is dat ik naast de grote vrijheid die ik kreeg het ook leerzaam was met anderen samen te werken.”

57358142_2393099810714052_1545310532813193216_n

 

Transfarmers

 

Transfarmers

Transfarmers is een stichting, opgericht in 2011, waarin ik samen met Geertje Janssen en Sophie Gruijters aan diverse projecten werk. Met als thuisbasis De Graafse Akker. Wat kunnen we samen efficiënter, innovatiever, creatiever en groener maken in de ruimte om ons heen? We hebben verschillende plekken in zowel ’s-Hertogenbosch als Tilburg “vergroend”. Door samen te werken met de gebruikers van de ruimte zelf (van wijk of school tot kantoren) vergroten we de haalbaarheid van het plan. We vergroten de leefbaarheid door een verbinding te leggen tussen gebruiker en plek: dit vergroot de persoonlijke verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid. De Transfarmers staan er voor open kennis en ervaringen te delen met anderen en te kijken hoe dingen beter, groener en samen kunnen. De Transfarmers halen de wijk naar binnen en trekken de bewoners naar buiten zodat de ontmoeting kan gaan ontstaan.

Sophie Gruijters, collega Transfarmers:
Albert werkt vanuit vertrouwen en positiviteit, met oog en zorg voor de diversiteit aan mensen.”

Geertje Jansen, collega Transfarmers:
“Is ambitieus, een doener, kijkt voorbij grenzen, gaat graag samen met anderen aan de slag, weet uit te dagen, houdt van gezelligheid, is een doorzetter, weet de juiste vragen te stellen.”

boschgaard lgo

 

Het Fietshuis

 

Het Fietshuis

Afgelopen december (2022) vroeg Suzanne van buurtcoöperatie Copernikkel mij een plan van aanpak te schrijven voor de fietsles en werkplaats in Boschveld. Een bijzondere plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en helpen. Zo ook mensen vanuit het AZC Rosmalen. Zij komen hier kennismaken met de fiets, het fietsen en met elkaar.

Samen met Jochem ging ik in gesprek met de mensen die hier werken en hoorde we vele mooie en inspirerende verhalen, die ontstaan zijn op deze plek. Ook zag ik veel verbinding en betrokkenheid wat zorgde voor een mooi nieuw startpunt.

Het plan van aanpak werd dan ook een werkdocument waarin ik de (fiets)band die er al is, wil voortzetten, verstevigen en door ontwikkelen. Ik ben dan ook voor 1 dag in de week aan de slag als coördinator op deze mooie plek. Ben welkom en kom langs bij Het Fietshuis: Fietsenwerkplaats, Fietsles en Huiskamer-garage in Boschveld.

1675684866762

Hulp nodig bij de uitvoering van een plan, initiatief of buurtonderneming? Het organiseren van een buurt brainstorm, of wil je graag een buurttuin aanleggen? Laat mij iets weten en dan spreek ik je snel! Klik hier voor het contactformulier.