Buurtbouwer

Buurtbouwer

Als buurtwerker heb ik het doel om te binden, sociale en creatieve activiteiten te organiseren met de wijk. Hierbij vraag ik: Waar hebben buurtbewoners behoefte aan in de wijk? Ik zoek hoe we kunnen zorgen dat de organisatie bij de wijk zelf blijft. Hoe kunnen problemen in de wijk met een aanpak van onderop worden omgebogen naar uitdagingen en kansen? In de activiteiten zet ik in op de kracht van de wijk zelf. Welke buurtfaciliteiten zouden kunnen bijdragen aan het leefklimaat in een woonwijk en hoe draagt dit bij aan de wijkredzaamheid? Hieronder leest u twee projecten waar ik als buurtwerker een bijdrage aan heb mogen leveren. Heeft u zelf een buurt-vraagtstuk? Neem contact met me op om samen met de buurt te gaan werken aan een oplossing.

Te Gast, te Gestel

Te Gast, te Gestel

In opdracht van Stichting Transfarmers werkte ik met een multidisciplinair team in samenwerking met de buurt en buurtorganisaties. Ik begeleide vanaf 2016 (ex-)gedetineerden op een creatieve en ludieke manier om hun sociale talenten te onderzoeken. Hoe kunnen zij een goede buurman of buurvrouw worden?

Hans Claase, Begeleider Exodus Den Bosch:

“Albert werkt vanuit passie en met een groen hart.”

wij-nodigen-u-uit.JPGklein

De ideale buurman

De ideale buurman

Ontwikkeling en uitvoering community-art project in samenwerking met Stichting MIK. De opdracht was invulling te geven aan het buurthuis: Wijkplein Gestel. Een oude, leegstaande basisschool die in gebruik genomen was als buurthuis. Onderzoeksvragen: Wat is de mooiste plek van Gestel en hoe zit dit eruit? Hoe kunnen we de verbinding in de wijk verder verankeren op deze plek? Tijdens het project zijn de eerste stappen gezet naar de invulling van het schoolplein. Moestuin bakken en banken van restmateriaal, een wijkgedicht en het woord van de wijk “RUST” levensgroot uitgevoerd.

Aan dit project hebben meegewerkt: Sophie Gruiters (Sophie’s LAP), Anton Klein, Susanne Dumoulin (MIK), Annet Nooijen (AnnetWerk), Albert van der Most (CultuurTeelt)

en deze dan

Hulp nodig bij de uitvoering van een sociaal plan, het bespreken van een nieuw idee, het organiseren van een brainstorm, of wil je graag een buurtmoestuin aanleggen? Laat mij iets weten en dan spreek ik je snel!